יעוץ
משפטי
   
     
חיפוש באתר
לסיוע ראשוני ללא התחייבות
שם:
דוא"ל:
טלפון:
הודעה:

פנה אלינו ללא כל התחייבות מצידך וקבל יעוץ משפטי ראשוני חינם, אנו נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה.

משרד עורכי דין דורה כהן ויצמן

חייג : 1-800-800-891

 

מאמרים אחרונים
קישורים
 

סיוע של עורכי דין בהליך איחוד תיקים

אחד הכלים בהם ניתן להשתמש במהלך ניהול הליך הוצאה לפועל הוא איחוד תיקים. פעולה זו מאפשרת, פשוטו כמשמעו, לאחד את כל תיקי ההוצאה לפועל של אותו חייב לתיק אחד, אשר סביבו יידונו כל החובות שעומדים על הפרק באותו רגע. יש באיחוד התיקים הגיון רב: ראשית, הוא חוסך זמן רב, ביורוקרטיה וניהול הליכים בכמה ערוצים, ומצמצם אותם לכדי ערוץ בודד. שנית, כך קל יותר לרכז את הנתונים ו'להשתלט' על שלל הפרטים המובאים בכל תיק. שלישית, והחשוב מכל – יש בצעד זה כדי לזרז את סיום ההליך ואת פריעת החובות.

ישנם שלושה סוגי תיקים אותם לא ניתן לכלול במסגרת הליך איחוד תיקים:

  • תיקי מזונות.
  • תיקי הוצאה לפועל שאינם מתייחסים לחוב כספי.
  • תיקים כספיים בהם הגיש החייב התנגדות, אך זו טרם נידונה בבית המשפט.

מהלך לאיחוד תיקים יכול להתבצע גם ללא הסכמת הנושים, על פי החלטת רשם ההוצאה לפועל. בכך, מהלך זה מזכיר את ההתייחסות לחייבים לא מבוטחים בהליך פשיטת רגל.

איחוד תיקים מחייב יחסי גומלין

לא ניתן לפתוח בהליך איחוד תיקים ללא מספר מהלכים אשר מעידים על נכונותו של החייב ועל רצינותו לעבור את ההליך באמת. איחוד התיקים בא לקראת החייב ומקל על העול הכלכלי שלו, לכן הוא נדרש בתמורה להוכיח כי הוא מנסה בכל כוחו להגיע למצב בו יוכל לשלם בצורה ראויה את חובו לנושיו.

על כן, צעד זה ייעשה רק לאחר שהחייב מסכים לחשוף בצורה מלאה את מצב כלל נכסיו והכנסותיו שלו ושל בני משפחה הגרים עמו. לפירוט זה עליו להוסיף הצהרה, אשר מהווה אסמכתא בשמו על כך שכל אותם פרטים אכן נכונים.

בנוסף – וזהו הסעיף החשוב והקריטי יותר – החייב נדרש לשלם בעת הגשת ההצהרה הזו סכום של 3% לפחות מגובה החובות הכוללים, ולהמשיך בתשלום בשיעור דומה מידי חודש, עד שהתקבלה הסכמה בנושא איחוד התיקים.

לרשם ההוצאה לפועל יש סמכות לפטור את החייב מחובה זו, בהתאם לשיקולו. עם זאת, הוא לרוב יטיל עליו מגבלות שונות מעבר להתחייבויות אלו, כמו הטלת צו איסור יציאה מהארץ, עיקול נכסים שונים ועוד.

איחוד התיקים – שלב היישום

לאחר שהציג החייב את שהיה צריך להציג ולאחר שרשם הוצאה לפועל הטיל עליו מגבלות שונות כראות עיניו ובמידה שתניח את דעתו, עובר ההליך לשלב הבא: היישום. במילים אחרות, זהו השלב בו מחליט רשם ההוצל"פ, לאחר שבחן את הנתונים ושמע את טענות שני הצדדים, כיצד ישלם החייב את חובותיו לנושים.

בכל מקרה, אוסר החוק על תשלום החוב ישירות לנושים, אלא רק דרך לשכת ההוצל"פ או כל גורם אחר אשר נקבע במסגרת הליך זה.

ככלל, רשם ההוצל"פ אמור לפסוק על איחוד תיקים רק כאשר שוכנע כי החייב יכול לפרוע את חובו תוך זמן קצוב, כפי שנקבע בחוק:

  • עד 20,000 ₪ (חוב כולל) – החוב אמור להיפרע תוך שנתיים
  • בין 20,000 ₪ ל-100,000 ₪ - לא יותר משלוש שנים
  • מעל 100,000 ₪ - עד ארבע שנים
  •  

עם זאת, גם כאן ההוראה אינה גורפת. החוק מתיר לרשם ההוצל"פ להורות על איחוד תיקים גם אם נראה שהחייב לא יוכל להשיב את חובותיו בזמן הקצוב, וזאת במקרים בהם כל הנושים מסכימים לכך – או כאשר רשם ההוצל"פ החליט כי כך ראוי לעשות. רשם ההוצל"פ יכול, כך או כך, להתנות את ביצוע האיחוד בהפקדת ערבות מסוימת, בהטלת תנאים מגבילים נוספים או בנקיטת צעדי הוצאה לפועל נגד החייב.

הציבור יכול בכל עת לעיין בתנאי ובפרטי תיקי הוצאה לפועל שנמצאים בהליך של איחוד תיקים, באמצעות פנקס איחודי התיקים אשר נמצא בכל אחת מלשכות ההוצל"פ הפזורות ברחבי הארץ.

חייב מוגבל באמצעים:

היה והחייב אינו יכול לעמוד בפריסת החוב, כפי שפורטה לעיל, רשם ההוצאה לפועל יכריז על החייב כ - "חייב מוגבל באמצעים". משמעות ההכרזה היא - תיקי החייב יאוחדו בהתאם להסבר שלעיל אך בנוסף יוטלו על החייב מגבלות כגון: עיכוב יציאה מן הארץ, הגבלה חמורה בבנק ישראל (בהתאם לחוק שיקים ללא כיסוי ) ואיסור להיות בעל ענין בחברה בע"מ.


איחוד תיקים בהוצאה לפועל

בית המשפט בע"א 2097/02 איטונג נ\' פואד, פסק לגבי המנגנון של איחוד תיקים לחייב בהוצאה לפועל.

איחוד תיקים או פשיטת רגל?

סקירת היתרונות והחסרונות של שני מסלולים עיקריים בדין, הראשון הוא מסלול איחוד התיקים והשני מסלול פשיטת הרגל. לחץ כאן למידע וסיוע משפטי מיידי...

איחוד תיקים של חייב מוגבל באמצעים

חייב המבקש צו לאיחוד תיקים נדרש לעמוד בתנאים כספיים מוקדמים. מה אומר החוק לגבי איחוד תיקים של חייב מוגבל באמצעים? לחץ כאן למידע ויעוץ משפטי מיידי...